Zakonodaja

19. decembra, 2019

Ponudba oziroma prodaja alkoholnih pijač v športnih objektih na športnih prireditvah

Ker se je v zadnjem času na nas obrnilo več izvajalcev športnih programov glede možnosti točenja alkohola v športnih objektih na športnih prireditvah, vam v na tej POVEZAVI posredujemo izvleček veljavne zakonodaje. Svetujemo vam, da jo podrobno preučite in uporabljate pri izvajanju tovrstnih aktivnosti.
11. februarja, 2019

Status nevladne organizacije v javnem interesu – šport

Obvestilo, da vsa društva (in zveze društev), ki vam je bil priznan status društva v javnem interesu na področju športa najkasneje do 31. 3. 2019 ministrstvu posredujete izpolnjene obrazce.
18. septembra, 2018

Nevladne organizacije v javnem interesu

V letošnjem letu je prišlo do novosti v Zakonu o nevladnih organizacijah in Zakonu o spodbujanju razvoja turizma.
INFO KIOSK
Skip to content