Ponudba oziroma prodaja alkoholnih pijač v športnih objektih na športnih prireditvah

INFO KIOSK