Šport

Športna dejavnost

Zavod, ki v okviru svoje dejavnosti na področju športa upravlja s Športno večnamensko dvorano in s Športno rekreativnim centrom Slatina skrbi predvsem za:

  • spodbujanje razvoja in urejanje športne infrastrukture na območju občine,
  • ustvarjanje možnosti za razvoj športa in športne rekreacije.

Športni objekti Radenci

Športna infrastruktura:

  • Večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Radenci,
  • Zunanja igrišča pri Osnovni šoli Radenci,
  • Športno-rekreacijski center Slatina.

Skupna površina objektov je 19.460 m2, od tega 12.671 m2 travnatih površin, 4.866 m2 asfaltnih površin, 230 m2 površin na mivki, 60 m atletske steze in 1706 m2 pokritih površin. Vsako leto športne objekte obišče 17.000 uporabnikov in obiskovalcev.

ŠPORTNA DVORANA

Večnamensko športno dvorano, ki predstavlja gibalo športnega življenja v občini poleg izvajalcev letnega programa športa (LPŠ), za izvajanje svojih aktivnosti uporabljajo tudi številni domači in tuji klubi in društva. Primerna je tudi za komercialne prireditve.

Večnamenska športna dvorana Radenci meri 1.706 m2, od tega zajema 1043 m2 velika dvorana, 145 m2 mala dvorana, 250 m2 tribuna, preostanek pa garderobe, kabineti, pisarne... Namenjena je šolski športni vzgoji učencev osnovne in srednje šole, programom Športne zveze Radenci, občinskim športnim programom za otroke in mladino ter športnim igram in ligaškim športnim tekmovanjem v nogometu, rokometu, košarki in odbojki. Letno jo obišče preko 7.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Hišni red

Cenik

Urnik treningov v Večnamenski športni dvorani sezona 2019/2020

Koledar dogodkov v Večnamenski športni dvorani od januarja do junija 2020

ŠRC SLATINA

ŠRC Slatina se nahaja v južnem delu Radencev in obsega nogometni stadion s pomožnim igriščem, ki je namenjen predvsem vadbi in rekreaciji. Tu je izhodišče za Cooperjev test, ki se vključuje na bližnjo Trim stezo, ob stadionu pa stoji tudi nekaj igral za najmlajše. Tu je živahno od zgodnje pomladi do pozne jeseni.

Športno-rekreacijski center Slatina vključuje nogometno igrišče s pomožnim igriščem v površini 11.334 m2, športno igrišče na asfaltu v površini 594 m2, otroško igrišče v površini 469 m2 in rampo za rolkanje. V centru se izvaja športna vadba za domicilna športna društva, programi za otroke in mladino, ligaška športna tekmovanja ter turnirji. Letno obišče center preko 8.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Hišni red

Cenik

Koledar dogodkov na Športno rekreacijskem centru Slatina od julija do decembra

ZUNANJA IGRIŠČA

Zunanja igrišča pri OŠ Radenci skupaj merijo 4.673 m2. Igrišča obsegajo 2 rokometni igrišči (večnamenski) v površini 2.295 m2, košarkaško igrišče pri banki v površini 550 m2, nogometno igrišče na travi v površini 868 m2, odbojkarsko igrišče na asfaltu v površini 227 m2, obojkarsko igrišče na mivki v površini 230 m2 ter atletsko stezo). Zunanja igrišča so namenjena športni vadbi in rekreaciji v nogometu, rokometu, košarki in odbojki. Vsako leto jih obišče 2.000 športnikov in rekreativcev.

INFO KIOSK